Shabbat Shacharit  Messages

Parashat DevarimRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 16:13

Parashat D'varim - July 17, 2021

Parashat Matot-MaseiRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 08:35

Parashat Matot-Mas'ei - July 10, 2021

Parashat PinchasCantor Jeanne Bradshaw
00:00 / 09:53

Parashat Pinchas - July 3, 2021

Parashat BalakRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 21:42

Parashat Balak - June 26, 2021