Shabbat Shacharit  Messages

Parashat VaethchananRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 19:15

Parashat Vaethchanan - August 1, 2020

Parashat DevarimRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 21:59

Parashat Devarim - July 25, 2020

Parashat Matot/MaseiRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 21:58

Parashat Matot-Masei - July 18, 2020

Parashat PinchasRabbi Lonnie Bradshaw
00:00 / 22:53

Parashat Pinchas - July 11, 2020

CONTACT US

ADDRESS: 10460 Slater Avenue, Fountain Valley, CA 92708

PHONE: (657) 329-0466

EMAIL: info@ABshul.org